Gerencia Municipal

 

  Resolución Gerencia Municipal N° 004-2022-MDJCC-A

  Resolución gerencia Municipal N° 005-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 006-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 007-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 008-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 009-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 011-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 013-2022-MDJCC-A

 Resolución Gerencia Municipal N° 014-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 015-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 016-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 017-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 018-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 019-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 020-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 021-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 022-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 023-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 024-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 026-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 071-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 072-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 075-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 076-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 077-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 079-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 080-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 081-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 083-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 085-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 086-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 087-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 088-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 089-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 090-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 091-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 092-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 093-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 094-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 095-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 096-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 097-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 098-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 099-2022-MDJCC-A  

  Resolución Gerencia Municipal N° 0100-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 0101-2022-MDJCC-A

    Resolución Gerencia Municipal N° 0102-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 0103-2022-MDJCC-A  

  Resolución Gerencia Municipal N° 0104-2022-MDJCC-A  

  Resolución Gerencia Municipal N° 0105-2022-MDJCC-A  

 Resolución Gerencia Municipal N° 0106-2022-MDJCC-A  

  Resolución Gerencia Municipal N° 0107-2022-MDJCC-A  

 Resolución Gerencia Municipal N° 0108-2022-MDJCC-A  

  Resolución Gerencia Municipal N° 0109-2022-MDJCC-A  

 Resolución Gerencia Municipal N° 0110-2022-MDJCC-A  

  Resolución Gerencia Municipal N° 0111-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0112-2022-MDJCC-A  

  Resolución Gerencia Municipal N° 0113-2022-MDJCC-A  

  Resolución Gerencia Municipal N° 0114-2022-MDJCC-A  

  Resolución Gerencia Municipal N° 0115-2022-MDJCC-A  

  Resolución Gerencia Municipal N° 0116-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0118-2022-MDJCC-A   

  Resolución Gerencia Municipal N° 0120-2022-MDJCC-A

  Resolución Gerencia Municipal N° 0121-2022-MDJCC-A    

  Resolución Gerencia Municipal N° 0122-2022-MDJCC-A  

 Resolución Gerencia Municipal N° 0123-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0124-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0125-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0127-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0128-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0129-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0130-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0131-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0132-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0133-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0135-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0136-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0137-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0138-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0139-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0140-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0141-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0142-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0143-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0144-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0145-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0146-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0147-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0148-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0149-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0150-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0151-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0152-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0154-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0155-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0156-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0157-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0158-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0159-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0160-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0161-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0162-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0163-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0164-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0165-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0166-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0167-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0168-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0169-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0170-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0171-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0172-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0173-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0174-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0175-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0176-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0177-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0178-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0179-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0180-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0181-2022-MDJCC-A

Resolución Gerencia Municipal N° 0182-2022-MDJCC-A

Resolución Gerencia Municipal N° 0183-2022-MDJCC-A

Resolución Gerencia Municipal N° 0184-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0185-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0186-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0187-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0188-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0189-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0190-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0191-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0192-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0193-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0194-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0195-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0196-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0197-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0198-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0199-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0200-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0201-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0202-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0203-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0204-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0205-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0206-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0207-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0208-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0209-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0210-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0211-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0212-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0213-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0215-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0216-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0217-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0218-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0219-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0220-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0221-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0222-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0223-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0224-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0225-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0226-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0227-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0228-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0229-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0230-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0231-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0232-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0233-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0234-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0235-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0236-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0237-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0238-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0239-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0240-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0241-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0242-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0243-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0244-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0245-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0246-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0247-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0248-2022-MDJCC-A 

Resolución Gerencia Municipal N° 0249-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0250-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0251-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0252-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0253-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0254-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0255-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0256-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0257-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0258-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0259-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0260-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0261-2022-MDJCC-A

 Resolución Gerencia Municipal N° 0262-2022-MDJCC-A

 Resolución Gerencia Municipal N° 0263-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0264-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0265-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0266-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0267-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0268-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0269-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0270-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0271-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0272-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0273-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0274-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0275-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0276-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0277-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0278-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0279-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0280-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0281-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0282-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0283-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0284-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0285-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0286-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0287-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0288-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0289-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0290-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0291-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0292-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0293-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0294-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0295-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0296-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0297-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0298-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0299-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0300-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0301-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0302-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0303-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0304-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0305-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0306-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0307-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0308-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0309-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0310-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0311-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0312-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0313-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0314-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0315-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0316-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0317-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0318-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0319-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0320-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0321-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0322-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0323-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0324-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0325-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0326-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0327-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0328-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0329-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0330-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0331-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0332-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0333-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0334-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0335-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0336-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0337-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0338-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0339-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0340-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0341-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0342-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0343-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0344-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0345-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0346-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0347-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0348-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0349-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0350-2022-MDJCC-A

 Resolución Gerencia Municipal N° 0351-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0352-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0353-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0354-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0355-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0356-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0357-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0358-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0359-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0360-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0361-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0362-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0363-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0364-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0365-2022-MDJCC-A

 Resolución Gerencia Municipal N° 0366-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0367-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0368-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0369-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0370-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0371-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0372-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0373-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0374-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0375-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0376-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0377-2022-MDJCC-A 

  Resolución Gerencia Municipal N° 0378-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0379-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0380-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0381-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0382-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0383-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0384-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0385-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0386-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0387-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0388-2022-MDJCC-A 

 Resolución Gerencia Municipal N° 0392-2022-MDJCC-A 

 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................